Warunki

Spółką zarządzającą niniejszą stroną internetową jest SC TERMOFARC TECHNOLOGIES SRL, zarejestrowana w Rumuńskim Rejestrze Handlowym pod numerem J08/1047/2014, posiadająca CUI RO33399146 zwana dalej „spółką”.

Zwana dalej “użytkownikiem”, jest to każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tej strony internetowej w celu uzyskania informacji lub zakupu oferowanych za jej pośrednictwem produktów. Użytkownik może korzystać z tej strony internetowej tylko wtedy, gdy wyraża zgodę i przestrzega warunków. Przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej przez użytkownika oznacza jego zgodę bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszych warunków.

Niniejszy tekst stanowi wiedzę i obowiązek firmy do przestrzegania obowiązujących przepisów w Europie i Rumunii.

Użytkownik poprzez opanowanie postanowień wskazanych w regulaminie przyjmuje do wiadomości i przyjmuje na siebie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych postanowień. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu firma jest do Państwa dyspozycji w ramach harmonogramu prac wymienionego na kartach produktowych.

Aby uzyskać powiadomienia, skorzystaj z danych kontaktowych na tej stronie internetowej na stronie kontaktowej.